Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej Studio Pilates Magdalena Faliszewska mająca na celu utworzenie 1 nowego przedsiębiorstwa opartego na innowacyjnych rozwiązaniach: Studio Pilates Magdalena Faliszewska oraz stworzenie 1 miejsca pracy poprzez samozatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pilates Mirków

“Po 10 sesjach poczujesz różnicę, po 20 sesjach ją zobaczysz, a po 30 będziesz miał nowe ciało”

Joseph Pilates

Studio Pilates Magda Faliszewska

Korzyści pilatesu

  1. Wzmacnia mięśnie dna miednicy i głębokie mięśnie brzucha
  2. Eliminuje bóle kręgosłupa
  3. Rozwija zmysł równowagi i koryguje postawę
  4. Wysmukla sylwetkę
  5. Buduje mocny core
  6. Poprawia krążenie krwi
  7. Zwiększa moc i wytrzymałość mięśni
  8. Zwiększa zakres ruchów w stawach
  9. Buduje pełną świadomość ciała
  10. Odpręża, redukuje napięcie i stres
Kontakt
Ul. Parkowa 13
(wejście przez bramę wjazdową)
Mirków 55-095
Tel. +48 607 769 065